Karin Komerc

Zig Trade

Lebane

Vrbas

Kljakic Poljoservis

Limarija Sebastijan

LL

Backa

Javno Komunalno Preduzece Novosadska Toplana

JKP Vodovod i Kanalizacija Novi Sad

JKP Komunalac Vrbas

Lista korisnika naših usluga

 • „LTS FARMER“LOVĆENAC -Ugradnja nove filterske konstrukcije u postojeću (FUF) i hemijsko-fizička i hidraulička revitalizacija bunara B- 1 -Opremanje bunara
 • JKP“ VODOVOD I KANALIZACIJA „BEOGRAD -Izgradnja 225 Depresionih bunara na lokaciji Plavi horizonti -Sniženje nivoa podzemnih voda u trajanju od 11 meseci
 • INDUSTRIJA MLEKA KIKINDA -Ugradnja nove u postojeću konstrukciju na 2 bunara B-1 i B-2 -Hemijsko-fizički i hidraulički tretman na bunarima B-1 i B-2
 • NOVOSADSKA TOPLANA TO ZAPAD -Izgradnja i opremanje bunara B-1 - Izrada Glavnog projekta, Elaborata o rezervama vode i postavljanje sistema za prečišćavanje vode do kvaliteta vode za piće.
 • RB KOLUBARA LAZAREVAC -Snimanje bunarske konstrukcije i ispiranje bunara na izvorištu Vreoci.
 • JKP VODOKANAL BEČEJ -Hemijsko-fizička i hidraulička revitalizacija 12 reversnih bunara
 • JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA -Hemijsko-fizička i hidraulička revitalizacija 2 reversna bunara.
 • JKP VODOVOD I KANALIZACIJA PANČEVO -Hemijsko-fizička revitalizacija 10 reversnih bunara
 • JKP VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD -Hemijsko-fizička revitalizacija i reparacija crpnog voda 13 javnih bunara i 2 kaptaže
 • JKP VODOVOD I KANALIZACIJA ODŽACI -Hemijsko-fizička i hidraulička revitalizacija 2 bunara
 • Revitalizacija dva bunara – Neštin fabrika vode „VILA VODA“
 • CENTRO PROIZVOD BEOGRAD -Hemijsko-fizička i hidraulička revitalizacija bunara B-1
 • GP“PLANUM“ -Radovi na izradi 3 bunara u Batajnici -Izgradnja i opremanje bunara na aerodromu „Nikola Tesla“
 • Mlekara „Maestro“ Sakule -Hemijsko-fizička i hidraulička revitalizacija binara B-1 -Zamena potisnog cevovoda i napojnog kabla pumpe
 • Snimanje bunarske konstrukcije – „Linde Gas Srbija“ Bečej
 • Analiza hidrogeoloških karakteristika terena u Loznici za potrebe vodosnabdevanja toplotnih pumpi vodom
 • Izgradnja bunara – „Ingrad Energo“ Loznica
 • Ispiranje bunara metodom air-lifta – „Vizura“ Bačka Palanka
 • FHR bunara B-1 u krugu AD „Bačka“ Bačka Palanka – Grupa Univerexport „Bačka“ AD
 • Instrumentacija bunara B-1 u betonjerci u Krnjači – G.P. „Finnet-inženjering“ Pančevo
 • Izgradnja četiri depresiona bunara – „TG Komerc 98“ Novi Sad -Kontinuirano crpenje podzemnih voda u trajanju od 60 dana.
 • Izgradnja dva depresiona bunara – V.D.P. „Zapadna bačka“ Sombor
 • Sanacija bunara i hidroforske stanice – „LTS Farmer“ Lovćenac
 • Izgradnja 4 depresiona bunara i snižavanje nivoa podzemnih voda u Padinskoj Skeli – „Projektomontaža“ AD Beograd
 • Sanacija potisnog voda iz bunara i opravka pumpe – „Eli dtd Promet“ Pančevo
 • Instrumentacija – defektaža hidromašinske opreme iz dva bunara – Mladenovo
 • Snimanje bunarske konstrukcije dva bunara – JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin
 • Izgradnja tri depresiona bunara u Sečnju – „Instel-inženjering“ Novi Sad
 • Radovi na snižavanju nivoa podzemnih voda - „Instel-inženjering“ Novi Sad
 • Ispiranje dva bunara metodom air-lift-a – JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin
 • Demontaža i montaža pumpnog agregata – DOO „Radulović“ Titel
 • Sanacija bunara B-1 na izvorištu u klanici AD „Bačka“ – Bačka Palanka
 • Izrada dva depresiona bunara u novom sadu – „Dijagonala“ Novi Sad
 • Snimanje bunarske konstrukcije podvodnom kamerom – „Smislow M“ D.O.O. Crvenka
 • Sanacija bunara – „Smislow M“ D.O.O. Crvenka
 • Snimanje bunara na izvorištu vodovoda Šid – Tehnohidrosfera Beočin

LISTA REFERENCI NIJE OBUHVATILA SVE IZVEDENE RADOVE (CRNA GORA,BOSNA...)


Radnička 33, Veternik | tel:+381 (0) 64 50 700 66