POSLOVNA POLITIKA

Ogleda se u zalaganju za održiva i sveobuhvatna rešenja iz oblasti svog delovanja, uvek težeći krajnjim ciljevima - praktičnom i ekonomičnom rešenju i Vašem trajnom zadovoljstvu, pri tome se rukovodeći i poštujući zakone, pravila i principe hidrogeološke i inžinjerske struke.

AKTIVNOSTI

INSTRUMENTACIJA BUNARA
Cilj instrumentacije je utvrđivanje pravog stanja bunara, potvrde konstruktivnih karakteristika bunara, utvrđivanje fizičkog stanja konstrukcije, stepen kolmiranosti i prohodnosti bunara i vrednost specifične izdašnosti bunara.

DELATNOST

Projektantski, izvođački i nadzorni radoviiz oblasti vodosnabdevanjai upravljanja vodnim resursima.
Osnovna delatnost su radovi hemijsko-fizilke i hidrauličke revitalizacije bunara, a zatim i svi drugi poslovi iz oblasti hidrograđevinske struke...


U tu svrhu koristimo adekvatnu opremu za snimanja, merenja i obradu dobijenih podataka (podvodnu kolor kameru, novometre, dubinomere, vodomere i utopne pumpe).

HEMIJSKO-FIZIČKO-HIDRAULIČKA REVITALIZACIJA BUNARA - HFHR

Primena širokog spektra metoda i tehnoloških procesa regeneracije svih tipova bunara raznih prečnika i tipova konstrukcija, kao i "Ranney" i "Preussag" bunara.

U tu svrhu primenjujemo hemijska sredstva i preparate, koja nemaju nedozvoljena svojstva promene prirodnog hemijskog sastava podzemnih voda i koja se lako ispiraju.

BUŠENJE I OPREMANJE BUNARA

Izrada bunara, raznih prečnika i dubina, projektovanih i prilagođenih prema Vašim potrebama.
Opremanje podrazumeva odabir, ugradnju i povezivanje hidromašinske opreme, prema hidrodimaničkim uslovima i konstrukciji bunara.
Konstrukcije bunara su prilagošene uslovima prirodne sredine i mogu bitiod PVC materijala ili od čelika (crni, prohromski). Sve konstrukcije su od materijalakoji su atestirani i podležu uvedenim standardima.

SNIŽENJE NOVA PODZEMNIH VODA

Poseban problem koji uspešno rešavamao predstavlja izrada drenanih i depresionih bunara (pojedinačnih ili baterije bunara) u cilju sniženja podzemnih voda u onim delovima terena gde na druge načine to nije moguće ostvariti.

LIKVIDACIJA BUNARA

Likvidacija bunara s uvek izvodi kada bunar predstavlj apretnjui izvor zagađenja prirodne sredine, a samim tim i podzemne vode.


Likvidacija bunara se izvodi prema Projektu i u sledećim slučajevima:

  • kada je bunar napušten;
  • kada je potpuno izgubio kapacitet (potpuna atrofija);
  • kada je delimično izgubio kapacitettehno-ekonomska neopravdanost dalje eksploatacije;
  • kada bunar propeskariiznad gornje granice (cm3 peska/m3 vode), dozvoljeno za nesmetano funkcionisanje opreme i ne može se sanirati upuštanjem druge konstrukcije u postojeću;
  • kada se uruši;
  • kada dođe do zagađenja koja se ne mogu sanirati i dr.

 

ODRŽAVANJE VODNIH OBJEKATA

Neophodno je u cilju sprečavanja prevremenog propadanja ("atrofije") i produžetka veka trajanja bunara. Drugim rečima, Vašem bunaruje, kao i svakom srugom objektu tehničke prirode, potreban redovan servis.

IZRADA PROJEKATA, ELABORATA, EKSPERTIZA I SAVETODAVNE USLUGE IZ OBLASTI HIDROGEOLOGIJE I HIDROGRAĐEVINSKIH RADOVA

Prema važećim Zakonimaiz oblasti delovanja i pridržavajući se osnovnih načela i principa stručne delatnosti, izrađujemo projekte potrebne za dobijanje ekploatacionih prava od nadlećnog Ministarstva.
Odnosno, overom prateće dokumentacije Vi stičete pravo na eksploataciju Vašeg bunarai određene količine podzemnih voda.
Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica, tu smo da Vas posavetujemo i zajedno sa Vama rešimo svaki problem.

 

Radnička 33, Veternik tel./fax 021 64 433 32